INV PR 01 - Voorbereiding Import controles

De voorbereiding voorafgaand aan alle (niet-veterinaire) officiële importcontrole activiteiten. Met onderscheid naar de wettelijk verplichte import controles (WV) en de officiële importcontroles in het kader van het nationale controleplan (NCP) op basis van art. 15.1 van EU Verordening 882/2004.