INV WV 09 - Zoekgeraakte documenten

Dit voorschrift beschrijft hoe de belanghebbende dient te handelen als de wettelijk vereiste documenten bij een zending levensmiddelen, diervoeder of consumentproducten ontbreken.