Vooraanmelden

Om elektronische GDB’s te kunnen indienen dient de aanbieder of ladingbelanghebbende een vergunning aan te vragen bij de NVWA. Deze vergunning wordt ook wel instemmingsnummer genoemd.

Een vergunning kunt u aanvragen via het electronisch formulier op de website via Erkenning aanvragen of inleveren. Voor uitleg over het invullen van dit electronisch formulier, zie de toelichting.

Naast een instemmingsnummer, heeft u software en een verbinding met digipoort nodig. Er zijn softwareleveranciers, die dit aanbieden via een inlogverbinding op internet.

Voor de facturerering is een klantnummer nodig. Een klantnummer aanvragen kunt u met het Aanvraagformulier klantnummer.

U kunt hier meer informatie over de elektronische vooraanmelding vinden.

Ondernemers of particulieren die niet bekend zijn met regels en procedures rond de import, of zelf niet veel tijd er aan willen besteden, kunnen een bedrijf in de arm nemen dat hen helpt. Gespecialiseerde expediteurs en douaneagenten kunnen alle formaliteiten rondom de controles regelen, zoals het indienen van de vooraanmelding en bijbehorende documenten, planning van controles op het keurpunt, transport van terminal naar keurpunt, alsmede fiscale aangelegenheden zoals de inklaring. Zij vormen de schakel tussen de importeur en de NVWA.