Wetgeving

  • Verordening (EG) nr. 1152/2009 wordt Uitvoeringsverordening (EU) 884/2014 voor de verontreiniging van aflatoxinen van bepaalde levensmiddelen, zoals paranoten Brazilië en pistachenoten Iran. In artikel 1 van de Uitvoeringsverordening (EU) 884/2014 staan de producten die verplicht met een GDB aan de buitengrens moeten worden aangemeld. Voor het model van het GDB wordt verwezen naar bijlage II van de Verordening (EG) nr. 669/2009.

    Het document dat in het kader van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 884/2014 in het land van oorsprong/ verzending opgemaakt moet worden, moet ondertekend zijn.
  • Verordening (EG) nr. 669/2009 regelt de uitvoering van artikel 15.5 van Verordening (EG) nr. 882/2004 voor meer uitgebreide officiële controles op de invoer van bepaalde diervoeders en levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong.
     
    • In bijlage I van Verordening (EG) nr. 669/2009 staan de producten die verplicht met een GDB (zie bijlage II) aan de buitengrens moeten worden aangemeld. Die lijst verandert regelmatig, dan wordt er een nieuwe uitvoeringsverordening van kracht. De meest recente lijst is te vinden op de EUR-Lex.
    • In bijlage II van Verordening (EG) nr. 669/2009 staat het Gemeenschappelijk Document van Binnenkomst (GDB) voor de aangifte van goederen volgens bijlage I.