Nationaal controleprogramma residuen van bestrijdingsmiddelen, resultaten 2007

In 2007 nam voor het vijfde achtereenvolgende jaar het aantal overschrijdingen van Europese producten af. Ook het overschrijdingspercentage van producten van buiten de EU nam af (figuur 1). Waarschijnlijk is dit mede een effect van de voortgaande EU-harmonisatie.