Voortgangsrapportage bestrijdingsmiddelen op groente en fruit (juli 2013 - juni 2015)

De NVWA publiceert uitkomsten van het onderzoek naar residuen van gewasbeschermingsmiddelen op groente en fruit. In deze rapportage staan de meest opvallende bevindingen van de afgelopen twee jaar (juli 2013 t/m juni 2015). Dit is een vervolg op tien eerder verschenen rapportages. De resultaten van deze rapportage zijn vergeleken met die van de rapportage over de periode juli 2012 – juni 2014.