Voortgangsrapportage residuen bestrijdingsmiddelen (januari 2016-december 2017)

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) publiceert jaarlijks uitkomsten van het onderzoek naar residuen van gewasbeschermings-middelen op groente en fruit. In deze rapportage staan de meest opvallende bevindingen van de januari 2016 t/m december 2017. Dit is een vervolg op dertien eerder verschenen rapportages. De resultaten van deze rapportage zijn vergeleken met die van de rapportage over de periode januari 2015 – december  2016.