Tijdelijke interventiewaarden chloormequat en mepiquat in oesterzwammen

De NVWA heeft op 31 december 2018 tijdelijke interventiewaarden vastgesteld voor de plantengroeiregelaars chloormequat en mepiquat in oesterzwammen.

Tijdelijke interventiewaarden chloormequat en mepiquat
Tijdelijke interventiewaarde tot 1 juli 2019 Officiële interventiewaarde
chloormequat 3 mg/kg 0,9 mg/kg
mepiquat 0,3 mg/kg 0,09 mg/kg

Handhaving bij overschrijden interventiewaarde

Boven deze grenzen treedt de NVWA handhavend op. Deze interventiewaarden gelden tot 1 juli 2019. U kunt voor de periode daarna geen rechten ontlenen aan dit regime.

Aanleiding

Door een samenloop van omstandigheden vinden er momenteel bij oesterzwammen overschrijdingen van de maximum residulimieten (MRL’s) voor chloormequat (0,9 mg/kg) en mepiquat (0,09 mg/kg) plaats.

Deze limieten zijn vastgesteld op basis van monitoringgegevens van voornamelijk champignons. Zowel in champignons als in oesterzwammen komen chloormequatresiduen en mepiquatresiduen voor door overdracht uit het stro dat in het substraat aanwezig is.

Stro

Dit substraat bestaat voor oesterzwammen bijna volledig uit stro, terwijl dat bij champignons maar voor een klein gedeelte zo is. Daardoor kunnen oesterzwammen meer residuen uit het stro opnemen dan champignons.

Daarbij komt dat onlangs de MRL voor tarwe is verhoogd, waardoor telers een hogere dosering op dit gewas kunnen toepassen. Daardoor kan er ook een hoger gehalte van deze stoffen in het stro ontstaan.

Maatregelen in de keten

Deze interventiewaarden zijn tijdelijk, omdat de verwachting is dat door maatregelen in de keten telers mogelijk wel aan de wettelijke limieten kunnen voldoen. Andere Europese lidstaten hanteren mogelijk wel de officiële MRL, of hebben andere nationale interventiewaarden vastgesteld.