Inspectieresultaten meldingen dierenwelzijn landbouwhuisdieren 2018

De NVWA ontvangt jaarlijks meldingen over dierenwelzijn, deze worden beoordeeld en zo nodig opgevolgd met een inspectie. Daarnaast voeren we risicogerichte inspecties uit bij zogenoemde ‘risicobedrijven’. In dit document vindt u de resultaten van 2018.