Inspectieresultaten dierenwelzijn risicobedrijven en verscherpt toezicht 2019

De NVWA heeft in 2019 bij 69 risicobedrijven gerichte (her)inspecties uitgevoerd. Risicobedrijven zijn bedrijven waar het dierenwelzijn (herhaaldelijk) ernstig in het geding is. Het ontbreekt de dieren onder andere aan een droge en schone ligplaats, ze krijgen onvoldoende en/of ongeschikt voer en worden bij ziekte of verwonding niet goed verzorgd. Bij 32 van deze risicobedrijven worden in 2020 opnieuw herinspecties uitgevoerd. In totaal zijn 10 bedrijven onder verscherpt toezicht zijn gesteld.