Inspectieresultaten dierenwelzijn varkens 2019

De meeste geïnspecteerde bedrijven leven de regels voor het houden, huisvesten en verzorgen van varkens na. Op basis van aselecte inspecties komt een naleefbeeld van 78% naar voren. Het niet verstrekken van hokverrijkingsmaterialen conform de brochure Hokverrijking uit november 2018 was de meest voorkomende overtreding.