Inspectieresultaten meldingen dierenwelzijn landbouwhuisdieren 2019

De NVWA ontving in 2019 in totaal 2.934 meldingen over vermoedens van dierverwaarlozing bij landbouwhuisdieren. Een stijging van 3 procent ten opzichte van 2018. De toename komt door de warme zomer. In totaal zijn naar aanleiding van deze meldingen 691 inspecties uitgevoerd. Een derde van deze inspecties bracht een overtreding aan het licht, zoals het ontbreken van een schone en droge ligplaats of geen toereikende hoeveelheid water en voer van passende kwaliteit.