Inspectieresultaten dierenwelzijn vervoer kwetsbare dieren 2019

De NVWA houdt toezicht op het vervoer van kwetsbare dieren. De uitgevoerde inspecties zijn risico gericht. In deze factsheet staan de inspectieresultaten van 2019.