Inspectieresultaten dierenwelzijn landbouwhuisdieren 2016-2017

In 41% van de onderzochte meldingen van verwaarlozing van runderen, schapen, melkgeiten en andere landbouwhuisdieren was er in 2017 sprake van een of meerdere overtredingen. In 2016 was dit 33%.

De NVWA krijgt jaarlijks ongeveer 2.100 meldingen over verwaarlozing van deze dieren. Ongeveer 4 van de 10 meldingen zijn aanleiding voor een inspectiebezoek.