Inspectieresultaten dierenwelzijn paarden 2016-2017

De NVWA heeft 85 aselecte inspecties naar dierenwelzijn bij professionele paardenhouders uitgevoerd. Bij 76 bedrijven was het welzijn in orde. Onvoldoende hoefverzorging is de meest geconstateerde overtreding bij bedrijven waar het welzijn niet in orde was.