Inspectieresultaten grote roodvlees-slachthuizen

Hoe is het gesteld met de naleving van de regels op het gebied van diergezondheid, dierenwelzijn en voedselveiligheid bij grote roodvlees-slachthuizen in 2021?

Resultaten toezicht op roodvlees-slachthuizen

Bekijk de resultaten van onze inspecties van de roodvlees-slachthuizen met permanent toezicht. U ziet hoe elk slachthuis het doet op de thema's diergezondheid, dierenwelzijn en voedselveiligheid.

Ook ziet u het aantal waarschuwingen en boetes. Zowel het totale aantal als het aantal per thema. Van elk slachthuis is ook informatie beschikbaar over 2021. De verantwoording van al deze resultaten vindt u terug in zogeheten tabellenboeken.

Rood vlees

Bij rood vlees gaat het om vlees van varkens, runderen, kalveren, schapen, geiten en paarden. De 20 grote roodvlees-slachthuizen met permanent toezicht zijn goed voor 90 procent van de slacht in Nederland. Onze dierenartsen houden continu toezicht in deze slachthuizen. Bij overtredingen treden we direct op.