Inspectieresultaten grote roodvlees-slachthuizen

Hoe is het gesteld met de naleving van de regels op het gebied van diergezondheid, dierenwelzijn en voedselveiligheid bij grote roodvlees-slachthuizen in 2019 en 2020?

Resultaten toezicht op roodvlees-slachthuizen

Bekijk de resultaten van onze inspecties van de roodvlees-slachthuizen met permanent toezicht. U ziet hoe elk slachthuis het doet op de thema's diergezondheid, dierenwelzijn en voedselveiligheid.

Ook ziet u het aantal waarschuwingen en boetes. Zowel het totale aantal als het aantal per thema. Van elk slachthuis is ook informatie beschikbaar over 2019 en de eerste helft van 2020. De verantwoording van al deze resultaten vindt u terug in zogeheten tabellenboeken.

Video openbaarmaking gegevens slachthuizen

Rood vlees

Bij rood vlees gaat het om vlees van varkens, runderen, kalveren, schapen, geiten en paarden. De 20 grote roodvlees-slachthuizen met permanent toezicht zijn goed voor 90 procent van de slacht in Nederland. Onze dierenartsen houden continu toezicht in deze slachthuizen. Bij overtredingen treden we direct op.