Hoe leven grote roodvlees slachthuizen de regels na op het gebied van hygiënisch werken en dierenwelzijn in de periode januari 2015 tot en met december 2017? Bekijk de naleefmonitor. U vindt de bedrijfsnamen in de infographics op de pagina's Hygiëne en Dierenwelzijn hierboven.