Infographic Hygiënisch werken grote roodvlees slachthuizen januari 2015 - december 2017

In een plaatje ziet u hoe grote roodvlees slachthuizen de regels naleven op het gebied van hygiënisch werken in de periode januari 2015  tot en met december 2017. Het percentage in de grafiek geeft de mate van naleving aan.