Hygiëne in grote roodvlees slachthuizen januari 2015 - december 2017

Hoe is het gesteld met de naleving van de regels op het gebied van hygiënisch werken bij grote roodvlees slachthuizen? U ziet de individuele scores per slachthuis over de periode juli tot en met december 2017. En u ziet de gemiddelde nalevingscijfers van januari 2015 tot en met juni 2017.

Naleefmonitor Roodvlees - hygiënisch werken