Besluit openbaar maken controlegegevens voedselveiligheid horeca 22 november 2021

Met dit document besluit de NVWA om de resultaten van haar inspecties over voedselveiligheid bij horecabedrijven openbaar te maken. De lijst met inspectieresultaten waar dit besluit over gaat is vastgesteld.