Betekenis oordelen

De NVWA deelt de geïnspecteerde indoorspeelhallen naar categorieën in. De categorieën 'voldoet', 'verbeterpunten vastgesteld' en 'verscherpt toezicht', geven weer in welke mate de indoorspeelhal aan de voorschriften voldeed tijdens de laatste controle voorafgaand aan de vaststelling van de lijst.

Voldoet

Bij deze inspectie geen tekortkomingen geconstateerd op de 2 inspectieonderwerpen 'certificering' en 'technische veiligheid'.

Verbeterpunten vastgesteld

De NVWA constateerde bij deze inspectie 1 of meer tekortkomingen op de inspectieonderwerpen. Traject om te verbeteren is gestart.

Verscherpt toezicht

De NVWA constateerde bij deze inspectie 1 of meer herhaalde overtredingen of een direct en onmiddellijk gevaar. 1of meer toestellen zijn verzegeld en daarmee buiten werking gesteld.

Geen recente gegevens

Geen recente informatie beschikbaar over de inspectieonderwerpen voor indoorspeelhallen.