Waar de NVWA-inspecteur op let bij een inspectie

De NVWA-inspecteur controleert speeltoestellen in indoorspeelhallen op certificering en technische veiligheid.

Certificering

De NVWA-inspecteur controleert of de toestellen zijn gekeurd door een daartoe bevoegde keuringsinstantie en zijn voorzien van het wettelijk verplichte certificaat van goedkeuring.

Technische veiligheid

De NVWA-inspecteur kijkt ook naar eventuele technische tekortkomingen van de toestellen door gebrekkig onderhoud of een verkeerde plaatsing of valdempende ondergrond.