Inspectieresultaten kleine en middelgrote roodvlees slachthuizen

Hoe is het gesteld met de naleving van de regels op het gebied van dierenwelzijn en hygiënisch werken bij kleine en middelgrote roodvlees slachthuizen? U ziet gemiddelde nalevingscijfers van juli 2015 tot en met juni 2018. U ziet geen individuele scores per slachthuis.