Hoe is het gesteld met de naleving van de regels op het gebied van dierenwelzijn en hygiënisch werken bij kleine en middelgrote roodvlees slachthuizen? U ziet gemiddelde nalevingscijfers van januari 2015 tot en met december 2017. U ziet geen individuele scores per slachthuis.