Besluit naleefmonitor slachterijen met permanent toezicht 1e helft 2018

De NVWA kondigt de openbaarmaking van de controlegegevens van grote roodvlees slachthuizen en pluimveeslachterijen met permanent toezicht via een definitief besluit aan. De gegevens worden niet eerder dan 4 weken na de publicatie van dit besluit openbaar. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen 6 weken na de dag waarop het definitieve besluit is bekendgemaakt.