Inspectieresultaten pluimvee-slachterijen

Hoe is het gesteld met de naleving van de regels op het gebied van diergezondheid, dierenwelzijn en voedselveiligheid bij pluimvee-slachterijen in de eerste helft van 2022?

Resultaten toezicht op pluimvee-slachterijen

Bekijk de resultaten van onze inspecties van de pluimvee-slachterijen met permanent toezicht. U ziet hoe elke slachterij het doet op de thema's diergezondheid, dierenwelzijn en voedselveiligheid.

Ook ziet u het aantal waarschuwingen en boetes. Zowel het totale aantal als het aantal per thema. Van elk slachterij is ook informatie beschikbaar over de eerste helft van 2022. De verantwoording van al deze resultaten vindt u terug in het zogeheten tabellenboek.