Hoe leven pluimvee slachterijen de regels na op het gebied van hygiënisch werken en dierenwelzijn in de periode april 2015 tot en met december 2017? Bekijk de naleefmonitor. U vindt de bedrijfsnamen in de infographics op de pagina's Hygiëne en Dierenwelzijn hierboven.