Inspectieresultaten pluimvee-slachterijen

Hoe is het gesteld met de naleving van de regels op het gebied van diergezondheid, dierenwelzijn en voedselveiligheid bij pluimvee-slachterijen in 2021?

Resultaten toezicht op pluimvee-slachterijen

Bekijk de resultaten van onze inspecties van de pluimvee-slachterijen met permanent toezicht. U ziet hoe elke slachterij het doet op de thema's diergezondheid, dierenwelzijn en voedselveiligheid.

Ook ziet u het aantal waarschuwingen en boetes. Zowel het totale aantal als het aantal per thema. Van elk slachterij is ook informatie beschikbaar over 2021. De verantwoording van al deze resultaten vindt u terug in zogeheten tabellenboeken.