Meer aandacht voor dierenwelzijn nodig bij pluimveeslachthuizen

Grote pluimveeslachthuizen moeten meer aandacht hebben voor dierenwelzijn. Dat concludeert de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) naar aanleiding van de 2e naleefmonitor pluimveeslachthuizen. Met name rond het bedwelmen van pluimvee ziet de NVWA een neerwaartse tendens in de naleving.

Inspecteur pluimveeslachthuis
©NVWA

In 2015 startte de NVWA met een risicogerichte en meer uniforme wijze van controleren bij de 18 grote pluimveeslachthuizen. Sindsdien neemt de NVWA dagelijks bij ieder groot pluimveeslachthuis meerdere omvangrijke steekproeven. Daar waar nodig treedt de NVWA handhavend op.

De naleving van de regels voor dierenwelzijn moet beter. Naast de waterbadbedwelming zijn ook het te ruw kantelen van kratten met kippen voor de bedwelming en de welzijnscheck bij aankomst op het slachthuis punten die moeten verbeteren. Eerder dit jaar heeft de NVWA al aandacht gevraagd voor het voorkomen van vangletsel.

Bedrijfshygiëne

De controles door toezichthoudend dierenartsen van de NVWA maken ook duidelijk dat veel slachthuizen hun bedrijfshygiëne niet helemaal op orde hebben. In de eerste 6 maanden van 2017 zijn vaker vieze vloeren en wanden geconstateerd dan in 2016. Daarom gaat de NVWA samen met de slachthuizen de schoonmaakplannen tegen het licht houden. Daarbij wordt ook gekeken naar de manier waarop de bedrijven zelf controleren en corrigerende maatregelen nemen. Verder blijkt een aantal slachthuizen onvoldoende maatregelen te nemen tegen druipend vocht of verkeerd gebruik van verpakkingen. Zo ontstaat een mogelijk risico op kruisbesmetting van het vlees.

Handhaving

Slachthuizen zijn zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Pluimveeslachthuizen zijn hier bewuster mee bezig sinds de start van het strengere toezicht van de NVWA. Bij niet-naleving neemt de NVWA corrigerende maatregelen om het bedrijf alsnog te laten voldoen. Bij bedrijven waar schriftelijke waarschuwingen en boetes niet tot de gewenste naleving leiden, intensiveert de NVWA het toezicht en neemt ze stringentere maatregelen. Dat kan eventueel zelfs leiden tot (tijdelijke) sluiting van een pluimveeslachthuis.

Infographics

De NVWA heeft infographics gemaakt, die een beeld geven van de gemiddelde naleving op het gebied van hygiënisch werken en dierenwelzijn door de pluimveeslachthuizen. Bij de infographics is ook een zogeheten puntenwolk te zien. Daarin is de gemiddelde naleving te zien, maar ook hoe individuele bedrijven scoren ten opzicht van dat gemiddelde. Dat is op dit moment nog zonder de namen van de betrokken pluimveeslachthuizen. De NVWA streeft ernaar begin volgend jaar de controlegegevens inclusief bedrijfsnamen actief openbaar te maken.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum via de website of 0900-03 88 (dit informatienummer kost € 0.20 per gesprek, plus uw gebruikelijke belkosten).