Hygiënisch werken blijft aandachtspunt voor pluimveeslachthuizen

Grote pluimveeslachthuizen houden zich over het algemeen goed aan de regels voor dierenwelzijn en voedselveiligheid. Toch is er vooral op het punt van hygiënisch werken nog wel ruimte voor verbetering. Dat blijkt uit de naleefmonitor pluimveeslachthuizen over de eerste helft van het jaar 2018 van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), waarin per slachthuis is te zien hoe de bedrijven zich aan de regels houden.

In grote pluimveeslachthuizen wordt continu toezicht gehouden door dierenartsen van de NVWA. De dierenartsen houden toezicht op naleving van de regels voor voedselveiligheid en dierenwelzijn en treden direct op bij overtredingen. Daarnaast voeren de dierenartsen van de NVWA regelmatig steekproeven uit om te monitoren of het bedrijf de regels goed naleeft. De resultaten van deze steekproeven worden gepubliceerd in de naleefmonitor.

medewerker slachthuis staat voor hangende kippen aan lopende band
©NVWA

Hygiënisch werken

De belangrijkste indicator voor hygiënisch slachten is de mate van zichtbare verontreiniging op het eindproduct. De naleving is met 93 procent stabiel. Dat neemt niet weg dat in het productieproces nog verbetering wenselijk is. Het is belangrijk dat ruimtes, machines en materialen in slachthuizen iedere dag goed schoongemaakt worden. Uit de cijfers van de naleefmonitor blijkt dat pluimveeslachthuizen hier niet altijd in slagen. Vloeren en wanden blijken nog wel eens niet goed schoongemaakt te worden en ook machines en transportbanden zijn niet altijd schoon. Ook op het punt van persoonlijke hygiëne en het tegengaan van kruisbesmetting en condens is nog ruimte voor verbetering.

Dierenwelzijn

De naleving van de regels voor dierenwelzijn ligt gemiddeld op 90%. Bij het aansnijden en verbloeden van dieren ligt de naleving al sinds 2015 op een hoog niveau. Bij het bedwelmen van de dieren en bij het wachten en verplaatsen van de dieren is de naleving duidelijk gestegen. Bij het aanvoeren van de dieren worden de regels minder goed nageleefd. Dit komt vooral omdat een aantal bedrijven de verplichte welzijnscheck bij aankomst van de dieren niet goed uitvoert.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88 (gebruikelijke belkosten).