Proces en spelregels openbaarmaking inspectieresultaten pluimvee slachterijen met permanent toezicht

De NVWA maakt van alle grote pluimvee slachterijen met permanent toezicht in Nederland de inspectiegegevens openbaar. Dat betekent dat te zien is hoe elke individuele slachterij de regels voor voedselveiligheid, dierenwelzijn en diergezondheid naleeft.

Doel openbaarmaking inspectieresultaten pluimvee slachterijen

De NVWA maakt de controlegegevens openbaar om de transparantie binnen de pluimveeketen te bevorderen en om het vertrouwen van de consument in het handelen van de overheid te vergroten.

Proces openbaarmaking inspectieresultaten pluimvee slachterijen

Elk half jaar worden de gegevens geactualiseerd. Voorafgaand aan de publicatie van de nieuwe gegevens stuurt de NVWA de grote pluimvee slachterijen met permanent toezicht een brief. Daarin kondigt zij aan dat zij de nieuwe inspectiegegevens openbaar wil gaan maken. In die brieven staat ook om welke inspectieresultaten het gaat.

Juridische informatie over de openbaarmaking

Tegelijk met het versturen van de brieven publiceert de NVWA een ontwerpbesluit openbaarmaking. Belanghebbenden kunnen naar aanleiding van de brieven en het ontwerpbesluit hun zienswijze geven over de voorgenomen openbaarmaking.

Na de zienswijzefase wordt een definitief besluit gepubliceerd. Op basis hiervan staat een periode van 6 weken open om in bezwaar te gaan.

U vindt hier het definitieve besluit openbaarmaking van 29 juli 2019, waarin al besloten is om inspectiegegevens van slachterijen n openbaar te maken over de periode juli tot en met december 2018.

2019 en 2020

De NVWA wil ook de resultaten van haar inspecties over diergezondheid, dierenwelzijn en voedselveiligheid bij pluimvee slachterijen openbaar maken over de periode januari 2019 tot en met december 2020. Zij heeft hierover op 4 november 2021 een besluit genomen. Wij maken de gegevens niet eerder dan 4 weken na de publicatie van dit besluit openbaar. Belanghebbenden hebben vanaf 4 november 2021 nog 6 weken de tijd om in bezwaar te gaan.

Meer weten? Lees hier wat de spelregels zijn bij het openbaar maken van inspectieresultaten.