Proces en spelregels openbaarmaking inspectieresultaten pluimvee slachterijen met permanent toezicht

De NVWA maakt van alle grote pluimvee slachterijen met permanent toezicht in Nederland de inspectiegegevens openbaar. Dat betekent dat te zien is hoe elke individuele slachterij de regels voor voedselveiligheid, dierenwelzijn en diergezondheid naleeft.

Doel openbaarmaking inspectieresultaten pluimvee slachterijen

De NVWA maakt de controlegegevens openbaar om de transparantie binnen de pluimveeketen te bevorderen en om het vertrouwen van de consument in het handelen van de overheid te vergroten.

Proces openbaarmaking inspectieresultaten pluimvee slachterijen

Elk half jaar worden de gegevens geactualiseerd. Voorafgaand aan de publicatie van de nieuwe gegevens stuurt de NVWA de grote pluimvee slachterijen met permanent toezicht een brief. Daarin kondigt zij aan dat zij de nieuwe inspectiegegevens openbaar wil gaan maken. In die brieven staat ook om welke inspectieresultaten het gaat.

Juridische informatie over de openbaarmaking

Tegelijk met het versturen van de brieven publiceert de NVWA een ontwerpbesluit openbaarmaking. Belanghebbenden kunnen naar aanleiding van de brieven en het ontwerpbesluit hun zienswijze geven over de voorgenomen openbaarmaking.

Na de zienswijzefase wordt een definitief besluit gepubliceerd. Op basis hiervan staat een periode van 6 weken open om in bezwaar te gaan.

Januari tot en met december 2021

De NVWA wil ook de resultaten van haar inspecties over diergezondheid, dierenwelzijn en voedselveiligheid bij pluimvee slachterijen openbaar maken over de periode januari tot en met december 2021. Zij heeft hierover een besluit genomen. De gegevens worden niet eerder dan 4 weken na de publicatie van dit besluit openbaar. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen 6 weken na de dag waarop het definitieve besluit is bekendgemaakt.

Meer weten? Lees hier wat de spelregels zijn bij het openbaar maken van inspectieresultaten.