Besluit openbaar maken controlegegevens voedselveiligheid bij visafslagen 16 mei 2022

Met dit document besluit de NVWA om de resultaten van haar inspecties over voedselveiligheid bij visafslagen openbaar te maken. De lijst met inspectieresultaten waar dit besluit over gaat is vastgesteld.