Inspectieresultaten voedselveiligheid bij visafslagen 14 augustus 2023

Met deze lijst publiceert de NVWA de resultaten van haar inspecties over voedselveiligheid bij visafslagen. Deze lijst is vastgesteld op 14 augustus 2023 en vervangt de vorige lijst.