Inspectieresultaten voedselveiligheid bij visafslagen 23 mei 2022

Met deze lijst publiceert de NVWA de resultaten van haar inspecties over voedselveiligheid bij visafslagen. Deze lijst is vastgesteld op 23 mei 2022 en vervangt de vorige lijst.