Besluit openbaar maken controlegegevens voedselveiligheid bij visverwerkende bedrijven 12 februari 2024

Met dit document besluit de NVWA om de resultaten van haar inspecties over voedselveiligheid bij visverwerkende bedrijven openbaar te maken. De lijst met inspectieresultaten waar dit besluit over gaat is vastgesteld.