Uitkomsten workshop inventarisatie lesmateriaal invasieve exoten

In opdracht van de NVWA is in 2015 binnen hetvoortgezet onderwijs en mbo- en hbo-groenonderwijs, onderzocht wat leerling en leren over invasieve exoten. In dit verslag staan de uitkomsten van de workshop.