Veldgids invasieve waterplanten in Nederland

Dit is een handleiding voor terreinbeheerders over de 21 meest risicovolle uitheemse waterplanten. De gids bevat kenmerken, foto’s en bestrijdingsmaatregelen. Met deze gids kunt u de waterplanten herkennen die wateroverlast en schade aan de natuur in Nederland veroorzaken.