Watersla (Pistia stratiotes)

In deze factsheet vindt u informatie over watersla (Pistia stratiotes). Zoals over de verspreiding en het effect van die verspreiding in Nederland. Ook wordt de introductieroute(s) van de soort in Nederland beschreven en de kans op introductie, vestiging en verspreiding in ons land. Ook wordt een handelingsperspectief gegeven. In de factsheet zijn links opgenomen naar de risicobeoordeling voor Nederland en links naar andere relevante informatiebronnen.