Expertpanelbeoordeling 152 invasieve exoten april 2015

Op 1 januari 2015 is een nieuwe EU-verordening (1143/2014) van kracht geworden die gericht is op het voorkomen en beheersen van schade door invasieve exoten aan biodiversiteit en ecosysteemdiensten. Centraal in deze verordening staat een nog op te stellen lijst met 'invasieve exoten van EU-belang'. Ter voorbereiding op de discussie over deze soortenlijst in Brussel heeft de NVWA opdracht gegeven voor een project waarbij expertpanels een oordeel hebben gegeven over de risico’s van en managementopties voor 152 exoten. Het eindrapport van dit rapport treft u hier aan.