Er zijn onregelmatigheden ontdekt bij het registreren van runderen in het Identificatie & Registratiesysteem (I&R). Deze onjuiste registratie kan invloed hebben op het fosfaatreductieplan. De NVWA pakt dit samen met RVO.nl aan.

Bel (088) 042 42 42 bij vragen (RVO.nl)

RVO.nl beantwoordt individuele vragen van ondernemers over de blokkade en het herstel van I&R, zie website RVO.nl

Is uw bedrijf geblokkeerd en heeft u al uw bewijsmateriaal al ingestuurd? Houd dan het I&R systeem in de gaten. RVO.nl kan telefonisch niet aangeven hoe lang de blokkade nog duurt.

Bij de veel gestelde vragen op mijn.rvo.nl leest u hoe u kunt zien of uw blokkade is opgeheven.

Ontheffing aanvragen

Als uw bedrijf is geblokkeerd en u wilt in het kader van jongvee-opfok dieren verplaatsen, dan kunt u een ontheffing aanvragen. Voor elke verplaatsing vraagt u een ontheffing aan. U vraagt dus een ontheffing aan voor het afvoeren van dieren. En later als u dieren wilt aanvoeren, vraagt u opnieuw een ontheffing aan.

Stuur een e-mail naar ICB2018@nvwa.nl. Vermeld in uw mail de volgende gegevens:

  •     reden van het verzoek
  •     naam, adres, woonplaats en telefoonnummer van aanvrager
  •     UBN-nummers waartussen de dieren worden verplaatst
  •     diernummers van de dieren die u wilt verplaatsen

Kamerbrieven

Advies BuRO