Donderdag 19 april is de 2e fase gestart van het onderzoek naar onregelmatigheden bij het registreren van runderen in het Identificatie & Registratiesysteem (I&R). Deze onjuiste registratie kan invloed hebben op het fosfaatreductieplan. De NVWA pakt dit samen met RVO.nl aan.

Bel (088) 042 42 42 bij vragen (RVO.nl)

RVO.nl beantwoordt individuele vragen van ondernemers over de blokkade en het herstel van I&R, zie website RVO.nl

Is uw bedrijf geblokkeerd en heeft u al uw bewijsmateriaal al ingestuurd? Houd dan het I&R systeem in de gaten. RVO.nl kan telefonisch niet aangeven hoe lang de blokkade nog duurt.

Bij de veelgestelde vragen op mijn.rvo.nl leest u hoe u kunt zien of uw blokkade is opgeheven.

Ontheffing aanvragen

Wilt u een ontheffing aanvragen voor het verplaatsen van dieren? Dit kan door het invullen van het aanvraagformulier.

Ontheffing voor kalveren geboren na 1 januari 2018

De meeste bedrijven die geblokkeerd zijn in het kader van het I&R-onderzoek krijgen een ontheffing om kalveren die geboren zijn na 1 januari 2018 af te voeren van het bedrijf. De bedrijfsblokkade van de bedrijven blijft verder van kracht.

Melkveebedrijven waarbij tijdens een fysieke inspectie is vastgesteld dat zij kalveren houden die zijn geboren na 1 januari 2018 en die niet aan de regeling I&R voldoen krijgen uiteraard geen ontheffing. Bij die bedrijven maken die kalveren immers onderdeel uit van het I&R-onderzoek.

De uitzonderingspositie voor deze kalveren is om dierenwelzijnsproblemen op de bedrijven te voorkomen. Kalveren die zijn geboren na 1 januari 2018 maken geen onderdeel uit van het onderzoek. De ontheffing voor dieren geboren na 1 januari 2018 geldt vanaf 4 mei 2018. De NVWA en de RVO.nl zorgen ervoor dat betrokken veehouders via een schriftelijk besluit en een bericht in'Mijn RVO.nl’ worden geïnformeerd. Daarnaast worden de ontheffingen zo snel mogelijk op dierniveau zichtbaar in het I&R systeem. Het kan tot na het weekend duren totdat dit voor alle betrokken bedrijven is geregeld.

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBB) deed op 3 mei 2018 uitspraak in een voorlopige voorzieningsprocedure. De rechter heeft bepaald dat de bedrijfsblokkade op het betrokken bedrijf terecht is opgelegd, maar dat kalveren die na 1 januari 2018 zijn geboren van het bedrijf verplaatst mogen worden. Door het verlenen van een ontheffing voor alle geblokkeerde bedrijven, worden alle bedrijven nu gelijk behandeld.

Kamerbrieven

Advies BuRO