I&R kalveren

Op 3 oktober 2018 zijn de voorlopige resultaten in het onderzoek naar onregelmatigheden met de I&R-registratie van kalvermeerlingen gepubliceerd. Op de pagina Resultaten vindt u een overzicht van alle opgelegde maatregelen en berekeningen van het onterecht behaalde financieel voordeel.

De hogere percentages meerlingen doen zich in 2018 niet meer voor. Onderstaande tabel geeft het percentage meerlingen in de periode 2014 tot en met augustus 2018 weer.

De tabel geeft het percentage meerlingen in de periode 2014 tot en met augustus 2018 weer.
©NVWA
Een grafiek waarin op de y-as het percentage meerlingen staat. En op de x-as de maanden van het jaar. Te zien is dat in juli 2017 het percentage het hoogst was (iets meer dan 6 procent) en daarna afnam. In 2018 zie je geen hoge percentages meerlingen meer.

Bel (088) 042 42 42 bij vragen (RVO.nl)

RVO.nl beantwoordt individuele vragen van ondernemers over de blokkade en het herstel van I&R, zie website RVO.nl

Is uw bedrijf geblokkeerd en heeft u al uw bewijsmateriaal al ingestuurd? Houd dan het I&R systeem in de gaten. RVO.nl kan telefonisch niet aangeven hoe lang de blokkade nog duurt.

Bij de veelgestelde vragen op mijn.rvo.nl leest u hoe u kunt zien of uw blokkade is opgeheven.

Wilt u een ontheffing aanvragen voor het verplaatsen van dieren? Dit kan door het invullen van het aanvraagformulier.

Kamerbrieven

Advies BuRO