I&R kalveren

De NVWA is eind 2017 samen met RVO.nl een onderzoek begonnen naar onregelmatigheden in het Identificatie&Registratiesysteem (I&R) van runderen. In dat jaar werd een ongebruikelijk hoog aantal kalvermeerlingen geregistreerd.

In onderstaande tabel ziet u het percentage meerlingen in de periode 2014 tot en met augustus 2018. De hogere percentages meerlingen doen zich na  2018 niet meer voor.

De tabel geeft het percentage meerlingen in de periode 2014 tot en met augustus 2018 weer.
©NVWA
Een grafiek waarin op de y-as het percentage meerlingen staat. En op de x-as de maanden van het jaar. Te zien is dat in juli 2017 het percentage het hoogst was (iets meer dan 6 procent) en daarna afnam. In 2018 zie je geen hoge percentages meerlingen meer.

Op de pagina Resultaten vindt u:

  • een overzicht van alle opgelegde maatregelen
  • berekeningen van het onterecht behaalde financieel voordeel.

Kamerbrieven

Advies BuRO