I&R onderzoek Fase 2

Op donderdag 19 april is de 2e fase van het onderzoek naar onregelmatigheden met de I&R-registratie ingegaan. De NVWA heeft samen met RVO.nl een selectie gemaakt van ongeveer 100 bedrijven die de NVWA gaat bezoeken (60 bedrijven)  of administratief gaat blokkeren (42 bedrijven).

Het gaat om bedrijven waar de NVWA op basis van administratief onderzoek twijfels heeft over de juistheid van de gegevens in het I&R systeem. Bijvoorbeeld omdat er dieren ouder dan 27 maanden zonder nakomelingen geregistreerd staan, terwijl zij volgens andere administratieve gegevens wel melk geven.

Constateert de NVWA onregelmatigheden, dan kunnen we de bedrijven of de betrokken dieren blokkeren. We heffen de blokkade op als de veehouder de gegevens in het I&R-systeem in orde heeft gemaakt.

Aan de hand van de resultaten van deze 2e fase van het onderzoek beslissen we over de vervolgstappen.