Resultaten I&R-onderzoek kalveren

Fase 1

180 bedrijven fysieke controle 2.064 administratief geblokkeerd
⇒ 71: proces-verbaal ⇒ 1.350: onregelmatigheid geconstateerd
⇒ 26: schriftelijke waarschuwing ⇒ 337: geen I&R overtreding i.k.v. vaarzen/meerlingen
⇒ 81: geen onregelmatigheden geconstateerd ⇒ 275: nog in behandeling
⇒ 2: dossier nog in behandeling

⇒ 94: alsnog fysieke controle

                     ꜜ

51: proces-verbaal
17: schriftelijke waarschuwing
21: geen onregelmatigheden geconstateerd
5: dossier nog niet afgerond

⇒ 9: momenteel nog geblokkeerd

Fase 2

63 bedrijven fysieke controle 42 administratief geblokkeerd

⇒ 9: onregelmatigheden geconstateerd

                 ꜜ

4: proces-verbaal
5: schriftelijke waarschuwing

⇒ 16: onregelmatigheid geconstateerd
⇒ 42: geen onregelmatigheden geconstateerd

⇒ 9: alsnog fysieke controle

                   ꜜ

2: proces-verbaal
2: schriftelijke waarschuwing
5: geen onregelmatigheden

⇒ 12: dossier nog in behandeling ⇒ 17: geen onregelmatigheid geconstateerd

Naheffingen tot 3 oktober 2018

RVO.nl voert een nacalculatie uit nadat een geblokkeerd bedrijf de I&R weer kloppend heeft gemaakt. Zij berekent wat het onterecht financieel voordeel is dat door onjuiste registratie is behaald, in het kader van het fosfaatreductieplan.

In totaal wordt aan 1.439 bedrijven voor € 2,7 miljoen aan naheffingen opgelegd. Daarnaast is van 555 bedrijven het financiële effect ingeschat, omdat daarvan niet alle informatie uit de systemen te halen is. Het totaal ingeschatte effect van deze groep bedraagt € 540.000.

Aantal bedrijven Bedrag naheffing
474 < € 500
379 € 500 - 1.000
483 € 1.000 - 5.000
60 € 5.000 - 10.000
43 > € 10.000
Totaal: 1.439 € 2,7 miljoen
Overige bedrijven € 540.000