Documenten - Keuring aanvragen (veterinair)

13 documenten over Keuring aanvragen (veterinair)

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Overdracht werkzaamheden pluimvee- en konijnenslachthuizen

Op grond van artikel 5, zesde lid onder a) van Verordening (EG) nr. 854/2004, is het mogelijk dat het personeel van een pluimvee- ...

Voorschrift | 13-09-2018

Beleidsregel “Kleine hoeveelheden” t.a.v. pluimveevlees en vlees van lagomorfen

In Verordening (EG) nr. 853/ 2004 wordt in artikel 1 lid 3 onder d) een uitzondering op de Verordening beschreven voor de ...

Voorschrift | 13-09-2018

Toelichting over noodslachting

Het slachten van dieren; transport van dieren en noodslachting: hoe luiden de regels? In Nederland worden wekelijks duizenden ...

Publicatie | 30-05-2017

Noodslachting op een boerderij

Dit blad informeert praktiserend dierenartsen over de juiste bedwelmingswijze en documenten voor noodslachting op de boerderij.

Toelichting | 30-05-2017

Voorwaarden voor het niet splitsen van varkenskarkassen voor de postmortem keuring

Dit voorschrift beschrijft de voorwaarden waaronder een uitzondering kan worden toegestaan op de regel dat karkassen van meer dan ...

Voorschrift | 01-05-2017

Beleidsregel aanleveringstermijn voedselketen informatie. (VKI-03)

Deze beleidsregel geeft invulling aan de mogelijkheid die Verordening (EG) 854/2004 de bevoegde autoriteit biedt om af te zien ...

Voorschrift | 15-04-2016

Beleidsregel alternatieve methode ontsmetten (slachthuis en uitsnijderij)

Deze beleidsregel stelt de voorwaarden vast voor het gebruik van andere systemen dan water van 82 °C voor het ontsmetten van ...

Voorschrift | 01-02-2016

Normstelling en normen roodvlees en pluimveevlees Slachthuizen, uitsnijderijen en koel- en vrieshuizen

Voorschrift | 31-08-2015

Beleidsregel afvoer magen en onderpoten

Beleidsregel afvoer magen en onderpoten

Voorschrift | 04-03-2015

Beleidsregel grof wild uit gesloten (omrasterde) gebieden

Beleidsregel grof wild uit gesloten (omrasterde) gebieden, VW-BR-01

Voorschrift | 10-02-2015

Ga naar