Werkvoorschrift Toezicht op gebruik alternatieve ontsmettingsmiddelen

Dit werkvoorschrift beschrijft het toezicht door de NVWA op het gebruik van andere systemen dan water van 82 °C voor het ontsmetten van gereedschap in slachthuizen en uitsnijderijen.

Dit werkvoorschrift vervangt werkvoorschrift RA-120.