Voorwaarden voor het niet splitsen van varkenskarkassen voor de post-mortem keuring

Dit voorschrift beschrijft de voorwaarden waaronder een uitzondering kan worden toegestaan op de regel dat karkassen van meer dan vier weken oude varkens, voorafgaand aan de post-mortem keuring in de lengte langs de ruggengraat in tweeën moeten worden gesneden.