Beleidsregel grof wild uit gesloten (omrasterde) gebieden

In Nederland bestaan gesloten (omrasterde) gebieden waarin zoogdieren leven met eenzelfde vrijheid als vrij wild. Het betreft hier alleen edelherten, damherten en wilde zwijnen. Deze dieren worden niet voor de vleesproductie gehouden.

Onder de in deze beleidsregel beschreven voorwaarden beschouwt de NVWA deze dieren -in het kader van de Vleeskeuring- als vrij wild, ter onderscheid van dezelfde soorten die als gekweekt wild worden aangemerkt.