Toeslag op regulier tarief bij uitloop van werkzaamheden

Als bedrijven een te krap tijdblok voor de werkzaamheden aanvragen, zal de aangevraagde tijd bij het uitvoeren van de werkzaamheden overschreden worden. De betreffende bedrijven zijn hiervoor een toeslag bovenop de reguliere tarieven verschuldigd om de extra kosten van de NVWA te dekken. De NVWA houdt zich het recht voor om de werkzaamheden op te schorten of te beƫindigen bij overschrijden van de aangevraagde tijdsduur.

Voor KDS-werkzaamheden is hierbij de volgende definitie van calamiteit van belang: een calamiteit vloeit voort uit een onvoorziene omstandigheid, waardoor het normale productieproces stil komt te liggen of een behoorlijke vertraging ondergaat. Bij stagnatie na het doodmaken van dieren wordt het werk afgemaakt, waarbij een maximale extra werktijd van 1 uur in acht wordt genomen. Als na dit uur langer moet worden gewerkt, gebeurt dit op basis van vrijwilligheid. Als de aangevraagde tijd op een bedrijf structureel wordt overschreden, dan wordt er door NVWA actie ondernomen naar het bedrijf.