Beëindiging Vinçotte Nederland als keuringsinstelling attractie- en speeltoestellen

In een persbericht liet Vinçotte Nederland weten dat TÜV Nederland op 1 februari 2018 alle inspectieactiviteiten voor attractie- en speeltoestellen heeft overgenomen. Deze beëindiging was toen nog niet gemeld aan het ministerie van VWS, dat destijds de aanwijzing verstrekte voor de keuring van attractie- en speeltoestellen. VWS trekt de aanwijzing van Vincotte Nederland als aangewezen keuringsinstantie (AKI) in per 2 mei 2018.

Keuringsaanvragen vóór 1 februari 2018

De keuringen bij Vinçotte Nederland aangevraagd voor 1 februari 2018, moet Vinçotte afhandelen. Ook moet Vinçotte het certificaat van goedkeuring leveren, en de attractie registreren in het Register attractietoestellen en speeltoestellen (RAS). Wel mag Vinçotte externe deskundigheid inhuren, bijvoorbeeld van een andere AKI.

Keuringsaanvragen ná 1 februari 2018

Vinçotte Nederland behandelt geen aanvragen meer voor keuringen van attractie- speeltoestellen die na 1 februari zijn aangemeld. Dossiers mogen alleen met toestemming van de opdrachtgever van de keuringen aan een andere AKI worden overgedragen. De opdrachtgever van de keuringen is vrij in de keuze van de AKI

Keuzevrijheid keuringsinstantie

De certificaathouders mogen zelf kiezen door welke keuringsinstantie zij de werkzaamheden in de toekomst willen laten uitvoeren. Op de site van de NVWA staat welke instellingen hiervoor zijn aangewezen: keuringsinstellingen attractietoestellen, keuringsinstellingen speeltoestellen.

Vragen? Constateert u onregelmatigheden? Meld het ons