Beoordelingscriteria bij kwaliteitssystemen voor diertransporten en dierziektepreventie

De NVWA beoordeelt aanvragen voor kwaliteitssystemen (levend vee, diertransporten, dierziektepreventie) op basis van de criteria die genoemd staan in dit document.