Toezichtondersteunende private kwaliteitssystemen - Vragen en antwoorden

De Taskforce Voedselvertrouwen heeft een set criteria opgesteld waaraan private kwaliteitssystemen moeten voldoen. Doel is om de ketens te versterken (actie bedrijfsleven) en het toezicht daar beter op te laten aansluiten (actie NVWA). De vragen en antwoorden geven meet uitleg.