Welke regels gelden voor handelaren van lachgas?

Handelaren van lachgas voor recreatief gebruik moeten zich houden aan de regels van de Warenwet. Voorbeelden voor recreatief gebruik zijn lachgas in ballonnen of lachgaspatronen die voor ballonnen op de markt worden gebracht.

De Warenwet geldt voor alle producten en waren. Dus ook voor waren als lachgas waarvoor in de Warenwet geen specifieke productveiligheidregels zijn opgesteld.

Producenten (dat zijn ook handelaren die ballonnen met lachgas vullen en ze vervolgens aanbieden) zijn primair verantwoordelijk voor de veiligheid van hun producten. De NVWA houdt toezicht op de naleving van voorschriften.

Als producten voor andere doeleinden worden gebruikt dan waarvoor ze bedoeld zijn, kan de NVWA alleen optreden als er een bijzonder gevaar bestaat voor de gezondheid of veiligheid van personen.

Opslag

Voor vragen over de opslag van (lach)gasflessen kunt u terecht bij uw gemeente of omgevingsdienst. Zie voor een overzicht van de omgevingsdiensten in Nederland.

Transport (import/export)

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILenT) houdt toezicht op het transport en de veiligheid van de drukverpakking (gasflessen). Voor vragen kunt u terecht op https://www.ilent.nl/contact.