Onderzoek hoverboards

De NVWA heeft naar aanleiding van incidenten met hoverboards onderzoek gedaan naar de veiligheid van dit apparaat en de bijbehorende voeding. Daaruit blijkt dat bij alle onderzochte hoverboards ernstige tekortkomingen zijn geconstateerd.

De NVWA heeft betrokken fabrikanten, importeurs en distributeurs opgedragen hun verantwoordelijkheid te nemen en afnemers zo snel mogelijk te informeren. Dat kan via algemene veiligheidswaarschuwingen en gerichte mailings over de producten. De NVWA zal de algemene veiligheidswaarschuwingen van deze bedrijven op deze pagina gaan tonen.

Later dit jaar publiceert de NVWA de resultaten van het onderzoek op naam. Dat is nu nog niet mogelijk omdat de NVWA aan juridische procedures gebonden is waaronder bindende termijnen voor hoor en wederhoor. De NVWA inventariseert op dit moment of er andere producten met vergelijkbare batterijen zijn waar dezelfde problemen spelen als bij hoverboards.

Vraag en Antwoord