Welke hoverboards voldoen niet aan de eisen?

De NVWA publiceert zodra dat kan een overzicht van onderzochte hoverboards met NVWA-bevindingen op haar website. Daarbij moet de NVWA zich houden aan juridische procedures met bindende termijnen van hoor- en wederhoor. Dit traject kan enkele weken tot enkele maanden in beslag nemen.