Inspectie Beverwijkse Bazaar: 5 spoedsluitingen en vele overtredingen

Zaterdag 11 januari hebben meer dan 30 inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) op de Beverwijkse Bazaar een uitgebreide inspectie uitgevoerd. In totaal zijn 93 levensmiddelenbedrijven en restaurants in de Bazaar aan een inspectie onderworpen. Aanleiding waren eerdere spoedsluitingen na muizenoverlast en meerdere signalen en constateringen van vooral plaagdierenoverlast.

roestvrij stalen bakken met rauwkost op een vieze werkbank met muizenkeutels
©NVWA

Er werden tijdens de inspectie vele overtredingen geconstateerd. Bij 5 bedrijven waren de overtredingen zo ernstig, dat een spoedsluiting werd opgedragen. 39 Ondernemers kregen een schriftelijke waarschuwing. In 22 gevallen was de overtreding ernstiger of was er sprake van herhaalde overtreding. In die gevallen zijn zogenoemde rapporten van bevindingen opgemaakt; die zullen leiden tot een bestuurlijke boete of andere sanctie. Ook werden 2 processen-verbaal opgemaakt.

De kern van de geconstateerde overtredingen was overlast van muizen: bedrijfsruimten en apparatuur waren verontreinigd door muizen en er was sprake van foutieve of ontbrekende bestrijding van muizen.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum via de website of 0900-03 88 (gebruikelijke belkosten).